Om fastgruppen

Fastgruppen.se är ett samarbete mellan Mohwids fastigheter och Tre SSS fastigheter. Genom Fastgruppen.se tillhandahåller vi support, information och förvaltning. Vi är familjeägda bolag som äger fastigheter och lokaler runt om i Östergötland.

Vår målsättning är att alla hyresgäster ska trivas hos oss. Vi erbjuder därför ett tryggt och sunt boende. Genom en varsam förvaltning vill vi säkerställa att byggnadernas unika karaktär bevaras samtidigt som vi verkar för att hyresgästerna har väl fungerande lägenheter eller lokaler.

Välkomna till Fastgruppen.se

Skolgården