Hyresgästinfo

Hemförsäkring

Hemförsäkringen är till för att skydda dig och de som bor i ditt hushåll. Därför är det oerhört viktigt att Du tecknar en hemförsäkring i samband med att du flyttar till din nya hyreslägenhet.

Hemförsäkringen säkerställer framförallt att du får ersättning vid en ev. stöld eller vid en brand eller vattenskada, som kan skada ditt hem. Eftersom du som hyresgäst blir ersättningsskyldig på de skador du orsakat på fastigheten är det nödvändigt för dig att teckna en hemförsäkring.

Om du redan har en hemförsäkring vill vi att du kontrollerar att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort samt att storleken på ditt hem stämmer överens med det du uppgett i ditt försäkringsbrev. Om du undrar över något rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag. Kontakta dem också för frågor kring om din försäkring berör cyklar eller föremål som förvaras i ditt cykelförråd, källare- eller vindsförråd eller på andra obevakade platser.