Hyresgästinfo

Stängda dörrar hindrar obehöriga

För att hindra obehöriga att ta sig in i fastigheten ber vi dig vara noga med att stänga dörren bakom dig. Ställ aldrig upp dörrar obevakade och stäng och lås i möjligaste mån alltid källardörr och entrédörr. Om alla hjälps åt att komma ihåg detta förhindras inbrott. Det är tillfället som gör tjuven.