Hyresgästinfo

Besiktning

När lägenheten är städad och tömd inför avflyttning skall besiktning av lägenheten göras. Vi ber dig därför att i God Tid kontakta personen som sköter förvaltningen av din fastighet. Kontaktperson står på vår hemsida eller i ditt trapphus innanför entreporten. Vid besiktning ska du överlämna samtliga nycklar till lägenhet och ev. tvätt-tavla och postbox. Det är obligatoriskt för avflyttad hyresgäst att närvara vid besiktningen. Vi kan komma att debitera dig som hyresgäst för slitage som uppstått utöver normal förslitning.