Hyresgästinfo

Förråd

  1. Hyresgäster som hyr lägenhet med tillhörande förråd uppmanas att omedelbart i samband med inflyttning sätta dit hänglås för att undvika att någon annan sätter in saker och skräp, eller nyttjar det som avställningsplats. Vid avflyttning är det du som hyresgäst som svarar för att tillhörande förråd töms och städas.

    Miljö- och brandfarliga ämnen får inte sättas i förråden (eller någon annanstans i de allmänna utrymmena). Förvara värdeföremål i lägenheten. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om du är osäker på vad som bör förvaras