Hyresgästinfo

Visning lägenhet

Du är skyldig att visa din lägenhet för nya hyresgäster under uppsägningstiden. Din hyresvärd kommer under uppsägningstiden att förmedla lägenheten till en ny hyresgäst och kommer därför att hänvisa till dig, då du kommer att få visa lägenheten för framtida hyresgäst. Skriv därför vilket nummer du vill att vi lämnar till intressent för visning, när du gör din uppsägning.