Hyresgästinfo

Uppsägning

Uppsägning måste vara skriftlig och det ska tydligt framgå vem som säger upp vad (fullständig adress). Glöm inte datering och alla kontraktshavares underskrifter (dvs är ni två som hyr lägenheten gemensamt måste ni båda skriva under uppsägningen). Uppsägningstiden är tre kalendermånader från närmaste månadsskifte framåt i tiden. Exempel: Om uppsägning görs den 12 februari skall du avflytta från lägenheten senast den 1 juni kl 12.00.