Hyresgästinfo

Cykel- och barnvagnsrum

Cyklar kan ställas i cykelställ utanför huset eller i ett särskilt cykelrum om det finns ett sådant i huset du bor i. I många fastigheter finns också särskilda rum för barnvagnar.

Cyklar, mopeder och barnvagnar får inte stå i trapphusen där de blockerar utrymningsvägar och kan försvåra t ex akuta sjuktransporter.

CYKELRENSNING

För att ge bättre plats i cykel- och barnvagnsrum genomför vi när så behövs cykelrensning. Vid cykelrensningen hänger husvärden cykelrensningslappar på alla cyklar i och omkring fastigheten. Cykelns ägare ombeds att ta bort lappen före ett visst datum. Cyklar som saknar ägare forslas bort för att ge plats åt de cyklar som används av hyresgästerna.