Hyresgästinfo

Hushållssopor och grovsopor skräp mm

Hämtning av hushållssopor ingår i hyran. Hyresgästen svarar däremot själv för grovsopor och tillhörande bortforsling. Hantering av grovsopor är kanske mest aktuellt i samband med flyttning. Tänk därför på att planera in detta om du behöver hyra t ex släp. Kontakta kommunen för anvisning till närmaste avfallsstation.