Intresseanmälan

Genom att göra en intresseanmälan om bostad godkänner du att FASTGRUPPEN registrerar dina personuppgifter och använder dessa för att kunna upprätthålla ett register över sökande. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du kan när som helst be oss om att ta bort uppgifterna om du inte längre vill stå som sökande hos oss. Om så sker tas givetvis dina uppgifter bort.